Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 – TNCN 2013

Bài tập tổng hợp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân – TNCN 2013

(Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng, đã được cấp MST, ủy quyền cho DN quyết toán thay)

Trong năm 2013 có 2 mức giảm trừ gia cảnh tương ứng 2 mốc thời gian khác nhau.

+ Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 06/2013

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 và các văn bản hướng dẫn khác…

Ở giai đoạn này:

Giảm trừ bản thân:                 4.000.000đ/tháng

Giảm trừ người phụ thuộc:     1.600.000đ/tháng

+ Giai đoạn từ tháng 07/2013 đến hết  tháng 12/2013

Thu nhập tính thuế và các khoản giảm trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013, công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08/7/2013 và các văn bản hướng dẫn khác

Ở giai đoạn này:

Giảm trừ bản thân:                 9.000.000đ/tháng

Giảm trừ người phụ thuộc:     3.600.000đ/tháng

Ví dụ:

Bà A là cá nhân cư trú. Tháng 1 Bà A không có thu nhập. Tháng 2 Bà A có ký hợp đồng không kỳ hạn với Cty B, đã được kế toán Cty B làm thủ tục đăng ký Mã số thuế TNCN và đã được cấp. Trong năm 2013 Bà A có tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công tại Cty B là 200.000.000đ/năm. (tính từ tháng 2/2013 đến hết tháng 12/2013)

Ngày 19/05/2013 Bà A sinh con. Ngày 20/09/2013 Bà A đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho con của mình theo mẫu 16/ĐK-TNCN. Tại chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” Bà A ghi tháng 9/2013.

Bảo hiểm bắt buộc 1.000.000đ/tháng.

Trong năm Cty B đã khấu trừ và nộp thuế TNCN thay cho Bà A là 5.000.000đ/năm

Theo thông tin trên thì trong năm 2013 kế toán doanh nghiệp sẽ tính giảm trừ bản thân cho Bà A từ tháng 2/2013, tính giảm trừ người phụ thuộc cho con bà từ tháng 9/2013.

Cuối năm quyết toán, theo các văn bản pháp luật trên thì Bà A được tính giảm trừ bản thân từ tháng 1/2013. Riêng giảm trừ cho người phụ thuộc, nếu Bà A muốn được giảm trừ người phụ thuộc từ tháng Bà sinh con (tháng 5/2013) thì bà làm lại mẫu 16/ĐK-TNCN, tại chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” Bà A ghi tháng 5/2013. (Giả sử Bà A đã đăng ký lại)

Trong năm 2013 Bà A chỉ có 1 nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công tại Cty B và Bà đã làm “ủy quyền quyết toán thay” mẫu 04-2/TNCN.

Kế toán thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN cho Bà A như sau:

Tổng giảm trừ bản thân năm 2013 của Bà A:

Từ tháng 1/2013 đến hết tháng 6/2013 (6 tháng), hưởng giảm trừ mức 4.000.000đ

Từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013 (6 tháng), hưởng giảm trừ mức 9.000.000đ

(6 x 4.000.000đ) + (6 x 9.000.000đ) = 78.000.000đ/năm

Tổng giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm 2013.

Từ tháng 5/2013 đến hết tháng 6/2013 (2 tháng), hưởng giảm trừ mức 1.600.000đ

Từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013 (6 tháng), hưởng giảm trừ mức 3.600.000đ

(2 x 1.600.000đ) + (6 x 3.600.000đ) = 24.800.000đ/năm

Tổng trừ gia cảnh:                  = 78.000.000đ + 24.800.000đ = 102.800.000đ/năm

Bảo hiểm năm 2013:              = 12 x 1.000.000 = 12.000.000đ/năm.

Thu nhập tính thuế năm 2013.

= 200.000.000đ – 102.800.000đ – 12.000.000đ = 85.200.000đ/năm

Thu nhập chịu thuế bình quân tháng =  85.200.000đ : 12 = 7.100.000đ/tháng

Bà A có thu nhập tính thuế đến bậc 2, thuế TNCN tháng của Bà A được tính như sau:

Thuế TNCN bình quân tháng = 5.000.000đ x 5% + 2.100.000đ x 10% = 460.000đ/tháng

Tổng thuế TNCN năm 2013 Bà A phải nộp:

460.000đ/tháng x 12 = 5.520.000đ/năm

Vậy cuối năm 2013 sau khi quyết toán Bà A đã nộp thiếu là

5.520.000đ - 5.000.000đ = 520.000đ

Kế toán thực hiện khấu trừ thêm số tiền này của Bà A và bù trừ số thuế thừa, thiếu của các cá nhân khác. Nếu tổng số thuế nộp thừa lớn hơn tổng số nộp thiếu mà muốn hoàn thuế thì kế toán làm đơn đề nghị hoàn thuế mẫu 01/ĐNHT theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Nếu ngược lại thì kế toán tiến hành nộp số tiền thuế thiếu và NSNN.

Chia sẻ của Học Viện Kế Toán Việt Nam

Chúc bạn thành công!

P/s: Nếu bạn chưa hoàn toàn tự tin làm quyết toán thuế, bạn có thể tham khảo các khóa học của Học Viện Kế Toán Việt Nam:

Lý thuyết và thực hành thuế

Kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Liên Hệ
Đăng Ký Học Online

Hỗ trợ trực tuyến
Page Học Viện Kế Toán Việt Nam
Học Viện Kế Toán Việt Nam TV
Hướng dẫn học kế toán trên Excel
Phần mềm học tập