Mẫu 06/GTGT chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu 06/GTGT chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT


Theo điều 11 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. những DN có Doanh thu năm trước liền kề nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì phải chuyển sang phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp.

Cũng theo hướng dẫn tại Khoản 7, điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC thì những DN chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT phải nộp mẫu thông báo số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư này.

Chi tiết:

Khoản 7 - Điều 11 - TT 156/2013. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.


Bạn Dowload mẫu số 06/GTGT

Xem thêm thông tư 156/2013/TT-BTC

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Liên Hệ
Đăng Ký Học Online

Hỗ trợ trực tuyến
Page Học Viện Kế Toán Việt Nam
Học Viện Kế Toán Việt Nam TV
Hướng dẫn học kế toán trên Excel
Phần mềm học tập