Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.2.0


Phiên bản nâng cấp từ HTKK 3.1.7. Cập nhật thông tư 156/2013/TT-BTC

Click tải về HTKK 3.2.0

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Liên Hệ
Đăng Ký Học Online

Hỗ trợ trực tuyến
Page Học Viện Kế Toán Việt Nam
Học Viện Kế Toán Việt Nam TV
Hướng dẫn học kế toán trên Excel
Phần mềm học tập